close
متخصص ارتودنسی
پايگاه خبري تحليلي فانوس آنلاين
صفحه اصلی فانوس آنلاین هر 5 دقیقه به روز میشود
پنجشنبه 22 آبان 1393 9:3
سومار قطعه گمشد ه قصرشیرین/محمد مهدی آئینه

محمد مهدی آیینه :

سومار نام آشنااز سالیان دوربرای مردم قصرشیرین است قطعه ای زر خیز در جنوب قصرشیرین با مردمانی مهربان  صبوروسخت کوش ووفادار به دیار وشهرستان خود قصر شیرین از باغشاهی ونخلستانهای آن تا رود کنگیروبلندهای سارات وچغا امان واردوبان وکوههای بلند همچون دیوار گیسک وکهنه ریگ در غرب آن از تجارت تجار قصرشیرینی در روستایهای مرزی آن از دیر هنگام تا حمله دژخیمان بعثی وتخریب آن و ازعملیات مطلع الفجر کربلای 6 ومسلم عقیل برای آزاد سازی آن از نفت شهر این معدن طلا ی سیاه غرب کشور در دامن آن جای گرفته همه وهمه بخشی از سومار است قطعه ای از قطعات شهرستان قصرشیرین وبهتر بگوئیم سومار شهری که درواز ورود به شهر مندلی عراق  وتنها فاصله آن با مندلی 15 کیلومتر می باشد ویکی از نزدیکترین مناطق ایران به پایتخت عراق یعنی بغداد است شهری که از دیر باز کشاورزی و دامداری در آن رونق خاص داشته ومرکبات وانگور وخرمائی وانواع محصولات جالیزی در خود می پرورانده است با منابع نفت وگاز (نفت شهر) وآب دائمی رودخانه گنکیر منطقه ای که اگر در چند سال گذشته به آن توجه میشد بی شک امروز مرکز آن یعنی شهرستان قصرشیرین اینگونه در انزوا قرار نمیگرفت گرچه بی شک آثار ومشکلات بجا مانده از جنگ همچون وجود ارضی آلوده به مین و تخریب تمام زیر ساختها وابنیه شهر سومار را باید از عوامل این موضوع بر شمارد اما عوامل دیگراز جمله بی اهمیتی غفلت و یا عدم شناخت برخی از مسئولین استان از موقعیت خاص سومار سبب گردید  در استفاده از قابلیتهای این بخش از قصرشیرین دیرتر صورت گیردگرچه امروز حوداث داخلی عراق ومشکلاتی که گروههای تکفیری وبعثی بوجود آوردند باعث تسریع درایجاد بازارچه ومرز سومار گردیده اما چه بهتر بود که خیلی پیشتراز این مهم محقق میشدمسئله که با وجود طرح توسط کارشناسان بعضی  مسئولین منطقه از توجه به آن سر باز زدند .

توجه ای که می توانست باعث شکوفائی قصرشیرین گردد واز ظریفتهای موجود استفاده بهینه بعمل آید .طی چند سال گذشته بواسطه وجود گروههای تکفیری تردد زوار از مرز خسروی با مشکل انجام میشد وهم اکنون نیزمدتهاست  که متوقف گردیده  و همین امر باعث رکود قصرشیرین واز دست دادن امتیاز میزبانی از زوار عتبات عالیات که یکی از افتخارات معنوی واز سوی جزء مشاغل این مردمان بودگردید ودر این بین  استان ایلام وشهر مهران این مهم را بخود اختصاص داد توقف تردد زوار موجب گردید هتلهای ومیهمان پذیر ها تعطیل شود وصاحبان آنها دچار مشکلات عدیده ای شوند ومشاغل مرتبط خدماتی با آنها  نیز دارای وضع مشابه ای شوندو ناگاون حمل ونقل داخل شهری وبین شهری با رکود عیجبی مواجه شود روند سرمایه گذاری در شهر کند وحتی متوقف گردد ومهاجرت به سایر مناطق کشور بیشتر شود وتوجه زوار به مرز مهران معطوف شود حوداث چند ماهه اخیرا وحملات گروههای تکفیری به اقلیم کردستان و منطقه بعقوبه  بروی مبادلات تجاری بدلیل عدم دسترسی تجار کرد عراقی به مناطق مرکزی وجنوبی عراق تاثیر وبه تبع آن بروی مبادلات تجار ایرانی با آنسو تاثیرمنفی بگذارد که همه این مسایل با تجهیزوگشایش مرز سومار قابل پیشگیری وجبران بود.

 مرز سومار دارای ویژگیهای خاصی است: 1- نزدیکی به بغداد2- تقرب بافت قومی ومذهبی دو سوی مرزبا یکدیگر 3- فاصله بسیار کم سومار با مندلی4- دسترسی به مناطق مرکزی وجنوبی عراق5- امکان تردد زوار(بعنوان پارامتر مهم تا هنگام حضور گروههای تکفیری): که بسترهای میزبانی از زوار در قصرشیرین مهیا است وجود هتلها ومهمان پذیرها وتجار برجسته وتوانا ومراکز خدماتی مرتبط وراههای مطلوب ومراکز بانکی ومالی که  و پیشنه مردمان قصرشیرین در تجارت وخدمات تجاری که لازمه کار در مرز است در قصرشیرین موجود می باشد.  .

گرچه بخشهائی از سومار بنا به خواسته  بعضی از مسئولین وقت در استان ومتاسفانه غفلت مردم شهرستان از قصرشیرین جدا شد  اما همواره جزئی از قصرشیرین است چرا که فرهنگ واقتصاد قصرشیرین منطقه وسیعی را در مناطق غرب در بر میگیردکه وسیعتر از حوزه جغرافیائی فعلی آنست که بی توجهی به آن صدمات فراوانی از خود بجای میگذارد هر بخش و منطقه ای مناسب آن منطقه است و تجزیه قصرشیرین چیزی بجز به بن بست کشاندن آن نداردامروز مردم قصرشیرین واقفند که از بازارچه ای محرومند که جزئی از شهرشان بوده این به معنی تنگ نظری نیست این حقی است که بدون دادن حقی از قصرشیرین سلب گردید قصرشیرین بواسطه جنگ روستاهای فراوانی بواسطه عدم امکان استقرارساکنانش از دست داده آیا تاکنون از مناطق مجاور برای جبران این مسئله جای به او ضمیمه شده است ؟ در یک مجموعه تمام اعضاء مجموعه بهم مرتبط اند وتفکیک وجدائی اجزا ء چیزی جز کندی وتوقف واتلاف وقت وسرمایه بوجودنمی آوردیک منطقه (از لحاظ سیاسی اقتصادی فرهنگی و بافت جمعیتی) چیزی نیست که یک روزه ویک ساله بوجود آمده باشد.سرپل زهاب به دشت زهابش معرف است وگیلانغرب به دشت دیره آن وقصرشیرین از قدیم ایام به مرزهای خود از شمالی ترین نقطه تا جنوبی ترین نقطه معروف بوده است اگر به تاریخ شهر طی سدهای گذشته مراجعه شود اساس اشتغال این شهرستان بر خلاف شهرستانهای پیرامونی خود امور تجاری وخدمات مربوط به آن بوده است وحتی قبل از جنگ نیز بخشهای عمده از فعالیت مردمانش  را در بر میگرفته است لذا پذیرای سایر هموطنان وساکنان شهرهای پیرامونی واقماری خود بوده بنحوی که انان بدلیل اشتغال در کار تجار و خدماتی در شهر ساکن گشته اند مضاعف بر تردد کاروانهای زیارتی لذا قبل از جنگ تحمیلی در  ساختار شهروجود حجرها و کاروانسراها وانبارها وگاراژها هویدا بوده که دیگر شهرهای استان بدلیل اقتصاد غالبا مبتنی بر کشاورزی ودامداری از آن بی بهره بودند وجود بازارچه های پرویزخان و گمرگ خسروی وسومار در مجموعه ای می تواند به یک منطقه ویژه مرزی (اقتصادی وآزاد) همچون شهری بیرجندکه به دانشگاههای خود معروف است ویا میبد به صنعت کاشی وسرامیک ویا اردکان به فرش و رفسنجان به پسته واصفهان به فولادواراک به ماشین آلات صنعتی... بدل شود که این خود فرصتی برای همه مردمان منطقه واستان می باشد شهری با داشتن بیشترین بازارچه ومختص شدن به مبادلات تجاری  تبدیل شود  الحاق مجدد بخشهای جدا شده از سومار به قصرشیرین خواسته مردم این شهرستان است خواسته ای که بحق و در راستای رونق منطقه واستان است امید میرود با افتتاح رسمی بازارچه سومار افقی در رونق اقتصادی  منطقه به ویژه شهرهای پیرامون ایجاد شود واز امکانات موجود در قصرشیرین در این راه بهره گرفته شود واز موازی کاری امتناع شود چرا که بواسطه وجود سرمایه گذاری در شهر قصرشیرین لزومی در اتلاف سرمایه کشور ومردم در جهت ایجاد مراکز مشابه در شهرهای مجاور نیست  در صورت تردد زوار از مرز سومار زیر ساختها خدمات به زوار در قصرشیرین مهیا است که استفاده از آنها در اولویت می بایست باشدامکاناتی که می بایدطی چند سال گذشته از آنهااستفاده میشد  بدلیل عدم توجه وعدم دور نگری بلا استفاده مانده وصدمات جبران ناپذیر به شهرقصرشیرین وارد آورد وسالهای طلائی شهر را مبدل به رکود نمود متاسفانه بعدازپایان  جنگ تحمیلی چندین بار شاهد جدائی بخشهای از شهرستان به بهانه تمرکز در بازسازی و تسریع در پیشرفت شهر بوده ایم از تفکیک شهرهای سرپل ذهاب وگیلانغرب تا آخرین آن جدای بخشهای از سومار که هیچ ارمغانی بجزء محدویت حوزه جغرافیای شهرستان وبه بن بست کشاندن شهربدنبال  نداشته است انشاا...شاهد تکرار اینگونه رویدادها  نباشیم انتظار میرود در سایه نظام مقدس و متقدرجمهوری اسلامی وتلاش مسئولین دلسوز به کشور ونظام ومردم شاهد ترقی هرچه بیشتر شهرستان واستان وایران عزیزمان باشیم انشاا..                    

منبع : اندیشه قصرشیرین                         


برچسپ : , , ,

امتياز : نتيجه : 0 امتياز توسط 0 نفر مجموع امتياز : 0

اشتراک گذاري در کلوب اشتراک گذاري در بالاترين اشتراک گذاري در فيس بوک اشتراک گذاري در افسران | چاپ | نظرات خود را در ذيل مطلب بيان فرماييد

ارسال دیدگاه 1
  نام
  ایمیل (منتشر نمی‌شود) (لازم)
  وبسایت
  :) :( ;) :D ;)) :X :? :P :* =(( :O @};- :B /:) :S
  نظر خصوصی
  مشخصات شما ذخیره شود ؟ [حذف مشخصات] [شکلک ها]
  کد امنیتی
کلیه ی حقوق مادی و معنوی محفوظ می باشد.
Copyright © 2017 fanoosonline, All rights reserved